Vyhledávání


Kontakt

Výklad karet
Hana Štěpáníková, okr. Uherské Hradiště
IČO: 88138828

E-mail: babske-ucho@email.cz

 

Indián kmene černonožců Pablo Russell v Holešově mimo jiné i o potní chýši

06.02.2012 18:11

Původ potní chýše 


Před dávnými časy žil v jedné indiánské vesnici mladík, jehož tvář byla znetvořena dlouhou jizvou a žena, která byla nesmírně krásná, nejen zvenčí, ale i uvnitř. Byla tak mimořádná, že jí bylo dovoleno zvolit si manžela, což nebylo pro jiné ženy obvyklé. Všichni mladí muži kmene za ní přicházeli a žádali, aby si je vzala, ale ona je všechny odmítla. Zlobilo je to a pověděli Muži s jizvou aby jí také navštívil, neboť si mysleli, že se jim uleví až ho ta krásná žena také odmítne. 
 Mladík šel ženu navštívit. Řekla, že by si ho vzala, kdyby se mohl zbavit své jizvy. Vzal si tedy svůj bizoní oblek a šel na hledání vize. Zvířecí duch se ho zeptal, co chce. Odpověděl, že by si přál, aby jeho jizva zmizela. Duchové mu odpověděli, že to není možné, narodil se s touto jizvou a je jeho součástí. Ale nabídli mu moc uzdravovat ostatní. To ho ale nezajímalo a vrátil se domů. 
 Když se mu vrátila síla, rozhodl se podstoupit další hledání vize. Ale ani tentokrát mu žádný zvířecí duch nemohl pomoci. Cestou domů uviděl hejno hus, mířících na jih, k Veliké vodě. Jedna z husí mu poradila vykopat v písku jámu a vlézt do ní při západu slunce. Bude tam velmi horko, ale pokud vydrží, uvidí na pláži malého chlapce, díky němuž bude moci promluvit se Stvořitelem. Muž s jizvou udělal vše podle rady a když vylézal z díry, uviděl dítě. Hrál si s ním celý den a další den také. Chalpec jej pozval k němu domů, pod vodu. „Ale já nemohu pod vodou dýchat", řekl Muž s jizvou. Ale chlapec ho vzal za ruku a odvedl pod vodu a on mohl dýchat. Hoch jej zavedl k týpí, kde čekala chlapcova matka Luna. „Jitřní hvězdo, proč jsi sem zavedl člověka?", zeptala se. „Páchnou a dělají chyby!" Jitřní hvězda odpověděl, že je mu s ním dobře a že se po bratrově smrti cítí osamělý. Luna řekla, že může zůtat ale musí se nejdříve očistit kouřem. Pak se vrátil chlapcův otec – Slunce, a ptal se, co tam ten člověk dělá. Chlapec povídá: „Když ho pošleš pryč, půjdu s ním, protože je mi bez bratra smutno". Jeho bratra zabili ptáci. Otec Slunce souhlasil ale muž se musel znovu očistit. Nazítří se Jitřní hvězda a muž vydali opět na pláž. Chlapec uviděl v dálce ptáky. Otec Slunce mu zakázal se k ptákům přibližovat, ale on se rozhodl pomstí tsmrt svého bratra. „Tvůj otec ti zakázal přibližovat se k ptákům", žekl Muž s jizvou. Ale chapec utekl a muž běžel za ním. Když Jitřní hvězda uviděl, jak velcí ptáci jsou, vyděsil se a upadl. Ale muž poznal, že to jsou jen jeřábi. Zabil je a udělal pro Slunce čelenku. Jitřní hvězda byl naivní dítě a Muž s jizvou mu musel často pomáhat z nesnází. Jednoho dne se otec Slunce zaptal Muže s jizvou, proč vlastně přišel. Muž s jizvou vysvětloval, že by se mohl oženit, kdyby jeho jizva zmizela. Otec Slunce odpověděl, že ta krásná žena je jeho dcera a že jizva nepředstavuje vůbec žádný problém. Požádal Jitřní hvězdu a Muže s jizvou, aby postavili čtyři potní chýše. Když byla první chýše hotová, vešli dovnitř. Na místě, kde seděl muž zůstala velká hrouda hlíny. Když zemřeme, vrátíme se do země. Když vyšli z chýše, Slunce požádalo Lunu, aby vzala svého syna do náručí. Ta neváhala a objala Jitřní hvězdu. V druhé chýši byla hrouda země na místě, kde seděl muž, menší a jeho jizva trochu zbledla. Slunce opět vyzvalo Lunu, aby rozhodla, který z nich je její syn a ona znovu objala Jitřní hvězdu. Ve třetí potní hýši se hrouda opět zmenšila a jizva byla sotva viditelná. Ale Luna stále poznala Jitřní hvězdu jako svého syna. Po čtvté potní chýši nezbylo nic z hlíny na místě, kde seděl muž a jeho jizva zmizela. Když se Slunce zeptalo Luny, kdo je její syn, objala Muže s jizvou! Toho den dostal Muž s jizvou nové jméno: Nepravá Jitřní hvězda. Slunce pak řeklo, že miluje lid, kteřý žije na Zemi, protože k němu hovoří. Dal jim dary: 

dýmku 
červený okr  
potní chýši 
trávu 

Tento dar patří všem Indiánům, ať jsou z jakéhokoliv kmene. 
Nepravá Jitřní hvězda byl jediný člověk, který si mohl po smrti ponechat své tělo. 
Když se ráno podíváte na oblohu, uvidíte jednu velmi jasnou hvězdu. To je Nepravá Jitřní hvězda. Druhá jasná hvězda je Jitřní hvězda. Z této legendy pocházejí naše obřady. Ale je to mnohem delší příběh. Obvykle se vypráví během obřadu Tance slunce. 

 

Pablo Russell je indián kmene „Blackfoot Blood“ z Alberty v Kanadě. Jeho indiánské jméno je „Ten, který střílí do vzduchu“. 

Je uznávaným učitelem a léčitelem svého kmene, tanečník a leader Tance Slunce. Pablo byl vychováván svými prarodiči v tradici „Blood“ indiánů a bylo mu také předáno tradiční tajné vědění svého kmene. 
Pracoval jako učitel „Blackfoot“ jazyka pro Red Crow College a jako kulturní poradce pro Native Archives Special Collection muzea Glenbow v Calgary v Albertě. Jako výraz úcty a uznání za jeho mimořádně úspěšné výkony v pracovní oblasti Aboriginal Education byl vyznamenán Dr. Josephem Crowshoe Awardem. 
Pablo na svých cestách učí o kulturním zázemí, o náhledu na svět, systému hodnot a posvátných ceremoniích kmene „Blood“. V mnoha evropských zemích pořádá přednášky, semináře, workshopy a taneční vystoupení. 
Pablo Russell je také velmi charismatickým vypravěčem příběhů. Svým humorným a citlivým přístupem přitahuje pozornost všech posluchačů. Dotýká se a otevírá srdce lidí. 
Obřad potní chýše je typický indiánský posvátný rituál, během kterého můžete očistit všechny části své bytosti, hlouběji se spojit se svou podstatou a symbolicky se znovuzrodit z lůna Matky Země. Obřad má obvykle 4 kola, během kterých se bubnuje a zpívají se posvátné černonožské písně. 
Do sauny nemohou vstoupit ženy v období svého menstruačního cyklu.

zdroj článku: http://www.pablorussell.com/leftmenu/czech.html