Vyhledávání


Kontakt

Výklad karet
Hana Štěpáníková, okr. Uherské Hradiště
IČO: 88138828

E-mail: babske-ucho@email.cz

 

Poselství andělů pro měsíc červenec

09.07.2012 21:38

 Spirituální růst, přijetí a bezpečí   

    Archanděl Chamuel nám přináší poselství bezpodmínečné lásky. S jeho pomocí můžeme více vnímat harmonii a vyrovnanost, kterou nyní v životě potřebujeme. On je strážcem třetího paprsku světla, růžového paprsku, je to barva lásky, jemnosti, ale také sebelásky a sebehodnocení. Archanděl Chamuel je ochráncem partnerství a mezilidských vztahů, jež je nyní vhodné ještě více chránit a podporovat. Nyní je pro nás důležité vnímat pocit bezpečí a důvěry ve vztazích, takže se nemusíme na všechno dotazovat a kontrolovat. Můžeme si sebou nést zranění s dětství nebo i pozdějšího věku, kdy se nám citu a bezpečí nedostávalo, pro ty z nás, je Archanděl Chamuel skutečnou pomocí. On nám pomáhá vyrovnat se s našimi zraněními a podpořit v sobě pocit důvěry a bezpečí jež je v červenci ústředním tématem.

    V energií strachu, bezmoci nebo zlosti se těžko tvoří naplněný život, v měsíci červenci budeme mít možnost se s těmito pocity vyrovnat a nepropadat jim. V tomto měsící si můžeme zajistit ulehčení, úlevu od pocitů sevřenosti a útlaku. Pocit strachu v nás může vyvolávat nedůvěru, touhu po úniku a strach ze selhání. Proto svůj strach zabijme dřív, než on zabije nás. 

    V tomto měsící se můžeme vyvíjet dále až k lásce všeobjímající. Budeme mít možnost poděkovat jak za dary v našem životě, tak i za věci nepříjemné, překážky a těžkosti, jež k životu neodmyslitelně také patří. V tomto měsíci se můžeme zaměřit na přijetí těchto obou stran a vyrovnat se s nimi. V okamžiku, kdy příjmeme naše těžkosti nebo lidi jež nám život stěžují, mohou následně změnit i těžkosti, které s nimi máme, protože jsou to jen projekce našich chyb a slabostí. Každý člověk je takový je, hodnocení, odsuzování, poměřování nám život může jenom zkomplikovat. Pokud se cítíme vnitřně zraněni můžeme v tomto měsíci najít úlevu od těchto pocitů a cestu ven. Můžeme i zdolat nechuť učit se novým věcem a příjmout změny, jež k nám přijdou. 

    Velkým tématem v červenci bude naše spiritualita. I v běžných dnech můžeme pracovat se spirituálním věděním, pokud se ale budeme oddělovat a nevyužijeme nic z našich poznatků a zkušeností, nedostane se nám ani růstu. Můžeme mít strach se spirituality, můžeme hledat lidi, kteří již v tomto světě zapustili pevně své kořeny. V měsíci červenci se nám bude dobře meditovat, můžeme si pro meditaci vyhradit prostor, nebo ji zcela začlenit do svého všedního života. např. meditací v chůzí nebo meditací při běžných činnostech, při sportu nebo práci. Inspiraci můžeme také hledat v knihách, ale také sami v sobě. Pokud zažíváme pocity únavy, může to znamenat, že svoji energii mrháme v činnostech jež nás nebaví a vnitřně nenaplňují. Jestliže tvrdošijně prosazujeme své vlastní názory, aniž vyslechneme protější stranu, můžeme někdy ztrácet smysl života a jeho naplněnost, s přemírou argumentace a intelektuálního přemítání jdou starosti a někdy i pocit bezmoci. Vnější svět nám může být také inspirací a obohacením.

Další témata v červenci:

  • vydělávání peněz v nesprávné oblasti
  • nikdy nevybočit nebo příliš vnímat vnější stránky
  • touha po partnerství
  • nechtění se učit
  • obelhávání sebe sama, tvrošíjnost
  • vyvážení polarit
  • zpracování napětí
  • pocit bezpečí