Vyhledávání


Kontakt

Výklad karet
Hana Štěpáníková, okr. Uherské Hradiště
IČO: 88138828

E-mail: babske-ucho@email.cz

 

Poselství stromů pro srpnové dny

05.08.2012 22:38

    Ze souladu a harmonie přichází inspirace. Harmonii můžeme nacházet nebo hledat v přirozených cyklech přírody, ve střídání dne a noci. Někdy nám chybí sluneční žár, někdy se na druhou stranu potřebujeme zklidnit svitem měsíce nebo vodní hladinou. Oba tyto protipóly společně vytvářejí soulad a harmonii, ze které může povstat inspirace, kterou nyní hledáme. Vrba nám ukazuje, že toto propojení je nám stále k dispozici, jen se na chvíli zastavit a zaměřit svoji pozornost na harmonii v našem životě.

    Magie je všude kolem nás, ne ale magie, kterou známe z pohádek, ale skutečná magie, jež propojuje vesmír s koloběhem života. Magie je všude kolem nás, ale také v nás samých, může vnášet světlo do temných míst, a tak posilovat a ochraňovat naše nitro a naši inspiraci. Spolu s Trnkou a s magií můžeme vstoupit hlouběji do přítomnosti a působit tak na sebe navzájem co nejkomplexněji. Možná jste si všimli, že někteří lidé kolem Vás jsou vnímavější, možná i Vy sami někdy tušíte, co má druhý na mysli, nebo to jak se asi cití. Toto propojování se nyní stává ještě více zretelnější a tato citlivost se v nás může více stupňovat a prohlubovat.

    Z okolí k nám může přicházet mnoho informací, můžeme proto cítit potřebu rozlišit mezi pravdou a lží. Proto se v životě můžeme obracet k našim předkům, ke strážcům moudrosti a k minulosti. Lídé, kteří mají potíže, si mohou myslet, že mají dostatek znalostí aby své problémy překonali, ale hloubka moudrosti našich předků přeměňuje to co máme na něco mnohem silnějšího a potřebnějšího. Zpráva kterou nám přináší Líska zní: ponoř se hlouběji a hledej prvotní informace, které mohou osvítit každou tvoji činnost.

    Můžeme se nyní setkat i s něčím, čeho se musíme vzdát. Když uděláme tento krok s radostí a bez obav co to asi přinese v budoucnosti, může se nám vše vrátit v mnohem větší míře. Tato přeměna, zbavení se zbytečného a očištění, nám může přinést mnoho radosti a svobody. Tím, že se vědomě zřekneme určitých věcí, můžeme se uvolnit se sevření strachu z toho, že o něco přijdeme. Tím, že se otevřeme přítomnosti a činnostem ze kterých automaticky neočekáváme prospěch, můžeme docílit toho, že to čeho jsme se vzdali bude mnohonásobně obnoveno.

"Být šťastný není žádný hřích."  Poutníkův deník, Paulo Coelho