Vyhledávání


Kontakt

Výklad karet
Hana Štěpáníková, okr. Uherské Hradiště
IČO: 88138828

E-mail: babske-ucho@email.cz

 

Výklad karet pro Vás

27.04.2016 12:01

    Nabízím Vám výklad Tarotu a andělských karet. Výklad karet emailem. 

Výklad karet pojímám holisticky, tedy s vědomím, že všechny roviny naší osobnosti jsou propojené, tudíž jdou k příčině problému a neřeší jen jeho důsledky. Zaměřuji se spíše na změnu a aktivní ovlivnění Vaší situace, a to hledáním možnosti jak docílit toho, co je pro Vás v životě důležité. Většinou jde o změnu postoje, nasměřování, zvýšení sebepoznání a sebedůvěry a tím aktivního ovlivnění života. Což může každý z nás. Karty jsou možným průvodcem a ukazatelem cesty k tomu po čem toužíme.

     Karet se lze zeptat téměř na cokoliv. 

  • Pomocí výkladu karet můžete zjistit základní situaci a z ní odvodit cesty k nastolení rovnováhy.
  • Můžete položit určitou otázku o nějaké situaci. Výklad karet ukáže cestu, kterou je třeba jít, abyste zvládli tuto situaci, změnili ji nebo posílili.
  • Díky výkladu karet můžete přezkoumat určité působení, kterého chcete dosáhnout, ve vztahu k dané situaci, přezkoumat nezbytné postupy a z výkladu karet pak vyvodit kroky pro budoucnost.
  • Výklad karet nabízí různé možnosti a způsoby. Konečné rozhodnutí pak zůstává vždy na jejím uživateli. Svobodně se rozhodne, co udělá. Může také výklad karet ignorovat a udělat pravý opak. (Je to jako, když člověk například stojí u okna a zjistí, že prší. Na základě tohoto zjištění se nyní může rozhodnout. Zůstane doma,půjde ven s deštníkem, s pláštěnkou, nebo obojí nechá doma a promokne na kůži? Mohl by také vyjít ven nahý do zahrady a tam tančit v dešti.) Výklad karet Vám nechává svobodnou volbu, neomezuje Vás ve Vaší volnosti.
  • Výklad karet do budoucnosti nabízí člověku budoucí věci tak, jak by měly přijít, pokud bude pasivní. Výklad karet tedy ukazuje budoucnost jak by tedy probíhala, pokud by aktivně nezasáhl. Bohužel často dochází k tomu, že je člověk přesvědčen o tom, že je celek větší a silnější než on sám. Od tohoto názoru již je jen krok k tomu, že člověk nemůže nic dělat a můsí se podvolit všemu, co ho čeká. Výklad karet do budoucna tedy pouze ukazuje, co nastane, pokud složí člověk ruce do klína. Ve chvíli, kdy sám aktivně zasáhne, se budoucnost změní a toto představení je bezpředmětné. Aktivní zásah je možný v kterémkoliv okamžiku.